Кітапхана

Бекентаева Айман Кожаковна
Бекентаева Айман Кожаковна

Аға кітапханашы

Қобыланды батыр даңгылы, 31, 1 қабат, 125 кабинет

30 орындық оқу залы;

Интернетке қосылған 10 компьютер;

А3,А4 форматындағы құжаттарды басып шығару.

Колледж кітапханасы үй-жайының жалпы ауданы 127, 8 ш.м. құрайды, оның ішінде 54,9 ш. м. кітап қоймасы пайдаланушылардың қызметтеріне функционалдық аймақтар бөлінген: дәстүрлі абонементі бар кітапхана және 40 орындық оқу залы, кітап қоймасы бар кітапхана. Абонемент студенттерді қажетті оқу және көркем әдебиетпен қамтамасыз етеді.

Оқу залында энциклопедиялармен, анықтамалық, мерзімді басылымдармен, сондай-ақ кітап жаңалықтарымен айналысуға мүмкіндік бар. 10 компьютері бар компьютерлік аймақ Интернет желісіне, электронды каталогқа, колледж кітапханасының электрондық ақпараттық ресурстарына қол жеткізе алады. Оқу мақсатында 1  МФУ жұмыс істейді.

Бүгінгі таңда колледж кітапханасы оқырмандардың сұраныстарын оңтайлы қанағаттандыру үшін жеткілікті әлеуетке ие. Кітапхананың кітап қоры 50 464 бірлікті құрайды және оқу, оқу-әдістемелік

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың нұсқауымен кітапханада «Оқу колледжі» тұжырымдамалық жобасы аясында түрлі іс-шаралар өткізілуде. Абай Құнанбаевтың «Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге» кітабы – өмір ұстазы. Кітап оқымай өмірді білу мүмкін емес. «Өзіңді өзің таңу үшін кітап керек, өзіңді таңу үшін кітап керек». Расында да, кітап – адамзаттың сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарих пен білімнің алтын сандығы. Кітап – алтын қазына. Кітапхана – оқырмандарды кітаппен біріктіретін рухани орталық. Ақпараттық, білім беру және мәдени орталық бола отырып, колледж кітапханасы сапалы кітап қорымен және білім беру бағдарламаларына, сапалы білім алуға және білікті мамандарды дайындауға қолайлы заманауи электронды ресурстармен жабдықталған.

Кітапхана қорын жаңарту мақсатында оқу, оқу, әдістемелік және көркем әдебиеттер сатып алынады. Мәселен, 2023-2024 оқу жылының желтоқсанында кітапхана қоры жалпы білім беретін пәндер бойынша оқу әдебиеттерімен 735 данаға, арнайы пәндер бойынша оқулықтармен 563 данаға, көркем әдебиеттермен 31 данаға толықты. 2023 жылдың желтоқсан айының аяғында кітап қорының жағдайы: 50464, оның ішінде қазақ тіліндегі оқулықтар – 13210, оқу-әдістемелік әдебиеттер – 6276, электронды оқулықтар – 545.

Колледждегі пәндер бойынша электронды оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің жалпы саны 700-ден астам атауды құрайды. Сонымен қатар, студенттер өздері оқитын пәндер бойынша тақырыптық презентациялар мен бейнероликтерді көре алады. Қазіргі уақытта кітапхананың оқу залының медиатекасында мамандық пәндері бойынша сабақтарға арналған 600-ге жуық атаудағы материалдар бар. Бейнетека үнемі жаңартылып отырады – колледж бөлімдерінен алынған тақырыптық бейнематериалдар саны 200-ден асады.

Мамандықтарға арналған электронды оқу құралдары

Мамандықтар бойынша электронды оқулықтар

Кітапхана оқу залында Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінің студенттері мен оқытушылары мамандық пәндері бойынша электронды оқулықтарды пайдалана алады. Электрондық оқулықтар тізімімен төменде танысуға болады

Бағдарламалық қамтамасыз ету
 1. Информационные технологии и программирование
 2. Основные библиотеки и фреймворки Python
 3. Программирование для «нормальных» с нуля на языке   Python  Часть 1
 4. Программирование для «нормальных» с нуля на языке   Python Часть 2
 5. Разработка приложений на языке Java
 6. Алгоритмизация и программирование
 7. Теория и технологии программирования
 8. Java Script полное руководство
 9. Стили и методы программирования
 10. Информатика 8-9 класс
 11. Карьера программиста
 12. Задачи по основам программирования
 13. Алгоритмы и структуры обработки информации
 14. Основы программирования на Java для дошкольников
 15. Язык программирования Python
 16. Экономическая информация и информационные технологии.
 17. Структура персонального компьютера.
 18. Понятие ОС. Основные объекты и приемы управления в Windows.
 19. Компьютерные сети.
 20. Назначение и возможности текстовых редакторов. Приемы работы в текстовом редакторе Microsoft Word.
 21. Основные принципы практической работы с текстовым редактором.
 22. Основные понятия электронных таблиц. Microsoft Excel. Элементы окна. Ввод, редактирование и форматирование данных в электронной таблице.
 23. Вычисления в таблице. Использование формул и функций. Применение ЭТ для экономических расчетов.
 24. Разработка диаграмм и графиков для наглядного представления данных.
 25. Назначение и возможности СУБД Access. Основные понятия и работа с меню.
 26. Работа с объектами СУБД Access.
 27. Информатика. Ақпарат. Компьютердің ішкі құрылылары. Периферийялық құрылғылар. ЕТ даму тарихы. ЭЕМ ұрпағы. ЭЕМ классификациясы.
 28. Windows 98\2003.
 29. Microsoft Word мәтіндік редактірде жұмыстың негізгі принциптері.
 30. Microsoft Word-та таблицаларды құру және жұмыс істеу.
 31. Microsoft Word-тың графикалық редактордың мүмкіндіктері.
 32. Microsoft Excel-де электрондық таблица. Мәтінді, формулаларды енгізу.
 33. Microsoft Excel-де функциялар.
 34. Microsoft Excel-де диаграммаларды құру принциптері.
 35. СУБД Microsoft Access. Таблицаларды құру, деректер типі.
 36. Microsoft Access объектілері.
 37. Power Point-тың презентациясы.
 38. Компьютерлік графика.
 39. Программалау негіздері.
 40. Компьютерные желілер. Интернет. Электрондық пошта.
 41. Сервисті программалау қамтамасыз етуі.
 42. Мәліметтер базасы және мәліметтер базасын басқару жұйесі.
 43. Жаңа МҚ құру. Қарапайым мәліметтер базасының құрылымы. Мәліметтер базасы өрістерінің қасиеттері. Мәліметтер типі. МБ объектілері.
 44.    Сұраныстармен жұмыс істеу.
 45. Сұрыптау шартын пайдалану.
 46. Қалыптармен жұмыс істеу.
 47. Кнопкалы формалар.
 48. Есептермен жұмыс істеу.
 49. Жай есептерді құру. Автоесеп.
 50. Есептер конструкторы.
 51. Бірнеше кестелердің байланыстыру жолы.
 52.    Кестеаралық байланыстарды құру.
 53. Макроспен жұмыс
 54. Мәліметтер базасы және мәліметтер базасын басқару жұйесі.
 55. Сұраныстармен жүмыс істеу.
 56. Қалыптармен жұмыс  істеу.
 57. Есептеремен жұмыс істеу.
 58. Бірнеше кестелердің байланыстыру жолы.
 59. Виды компьютерной графики.
 60. Соответствие цветов и управление цветом.
 61. Общее сведения о программе Adobe Photoshop.
 62. Использование фильтров и эффектов.
 63. Выделение области.
 64. Работа со слоями в Photoshop.
 65. Инструменты корректировки изображения.
 66. Раскрашивание черно- белого изображения.
 67. Ретушь фотографий.
 68. Corel Draw. Общие сведения.
 69. Создание и редактирование объектов.
 70. Трансформация и редактирование объектов.
 71. Примитивы и линии.
 72. Операции с объектами.
 73. Совокупность объектов. Маски.
 74. Работа с текстом.
 75. Использование эффектов.
 76. Введение.
 77. Общие принципы организации и функционирования ПО ВК.
 78. Основные и внешние  устройства компьютера.
 79. Состав и назначение программного обеспечения (ПО).
 80. Контрольная работа № 1
 81. Операционная система MS DOS.
 82. Основные команды MS  DOS.
 83. Контрольная работа № 2
 84. Операционная система Windows.
 85. Управление файлами и папками.
 86. Работа с дисками.
 87. Файловые оболочки.
 88. Управляющее меню.
 89. Архивация файлов.
 90. Компьютерные вирусы и борьба с ними.
 91. Введение.
 92. Способы представления алгоритмов.
 93. Концепция данных.
 94. Классификация операторов.
 95. Простые типы данных и их обработка.
 96. Оператор присваивания. Ввод – вывод данных.
 97. Условный оператор.
 98. Оператор выбора.
 99. Операторы цикла итерационного типа.
 100. Цикл с параметром.
 101. Понятие системы. Системный подход. Системный анализ
 102. Сетевая модель и её основные элементы.
 103. Анализ и оптимизация сетевого графика
 104. Решение системы балансовых уравнений.
 105. Общая постановка ЗЛП. Графическая интерпретация задачи и её решение.
 106. Межотраслевой балансовый метод.
 107. Понятие о симплекс-методе.
 108. Задачи целочисленного программирования
 109. Транспортные задачи
Электрмен жабдықтау
 1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей
 2. Устройство и техническое электрических подстанций Раздел 1. Устройство электрических подстанций и составление их схем
 3. Устройство и техническое обслуживание тяговых подстанций
 4. Автоматизированные системы управления мобильными энергетическими средствами
 5. Краткое изложение дисциплины «теория электрических цепей». Примеры решения задач
 6. Основы моделирования систем автоматического регулирования и электротехнических систем в среде simintech
 7. Теоретические основы электротехники.
 8. Контроль параметров систем инфокоммуникаций
 9. Электрические и электронные компоненты устройств и систем.  Лабораторный практикум
 10. Компьютерное моделирование линейных электрических цепей постоянного тока
 11. Мультимедийные технологии в преподавании электротехнических дисциплин
 12. Дежурный электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
 13. Микроэлектроника и мобильные устройства
 14. Моделирование электронных схем в среде genesys
 15. Основы промышленной электроники
 16. Введение. Сферы применения компьютера. Правила техники безопасности
 17. Основные компоненты ПК. Внешние и внутренние устройства.
 18. Клавиатурный тренажер.
 19. Программное обеспечение и их виды. Группа прикладных программ. Microsoft Office.
 20. Операционная система Windows.
 21. Файлы и папки, каталоги. Панель управления.
 22. Служебные программы. Архивирование файлов. Дефрагментация  дисков.
 23. Текстовый редактор Microsoft Word. Обзор окна, рабочий лист, панели инструментов.
 24. Создание документов. Разделение текста на колонки.
 25. Колонтитулы, ссылки.
 26. Создание и оформление таблиц. Настройка параметров таблицы.
 27. Создание документа с помощью шаблона. Мастер резюме, делового письма.
 28. Создание и работа с графическими объектами.
 29. Использование редактора MS Equation.
 30. Подготовка документов к печати. Режим предварительного просмотра листов.
 31. Основные понятия электронной таблицы. Microsoft Excel.
 32. Вычисления с помощью формул и функций Excel.
 33. Графические возможности электронной таблицы.
 34. Построение диаграмм и графиков.
 35. Использование электронной таблицы в качестве базы данных. Создание списка.
 36. Окно Power Point. Работа со слайдами. Создание презентации по своей профессии.
 37. Система управления базами данных Microsoft Access.
 38. Создание таблицы с помощью мастера и конструктора.
 39. Способы поиска информации в базе данных.
 40. Создание запроса с параметром и на выборку.
 41. Создание простого и сложного отчетов.
 42. Создание форм для наглядного представления данных.
 43. Использование ЭВМ в курсовом проектировании.
 44. Автоматизированное рабочее место (АРМ) работника.
 45. Основные понятия метрологии
 46. Характеристика электроизмерительных приборов
 47. Обработка  и представление результатов измерений
 48. Электромеханические измерительные приборы (ИП)
 49. Преобразователи измеряемых  величин.
 50. Электронно-лучевой осциллграф  (ЭЛО)
 51. Измерение сравнением с мерой
 52. Измерение электрических величин
 53. Регистрирующие приборы (РП)
 54. Цифровые измерения – устройства.
 55. Цифровые измерения -.технологии
 56. Цифровые  измерительные приборы
 57. Электрические измерения неэлектрических величин
 58. Преобразователи перемещений
 59. Измерения механических величин.
 60. Измерение температуры и света
 61. Введение. Основные понятия.
 62. Кристаллические и аморфные вещества и их свойства.
 63. Физические процессы в диэлектрических материалах
 64. Методы измерения электрических характеристик.
 65. Классификация диэлектриков.
 66. Твердые органиче­ские материалы
 67. Сложные полупроводники.
 68. Резины
 69. Слоистые пластмассы
 70. Смолы, растительные масла, лаки, эмали, компаунды, волок­нистые, текстильные, слоистые, каучуковые.
 71. Классификация проводников.
 72. Алюминий, его свойства и применение.
 73. Медь, ее свойства и применение.
 74. Сверхпроводники и криопроводники, их характеристики и применение.
 75. Классификация полупроводников.
 76. Германий, свойства и области применения.
 77. Кремний, свойства и области применения.
 78. Классификация магнитных материалов.
 79. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы, их свойства и об­ласти применения.
 80. Общий обзор материалов специализированного назначения.
 81. Назначение и основные возможности. Основные понятия систем управления базами данных
 82. Создание новой базы данных (БД). Присвоение имен полям и выбор типа данных.
 83. Формирование запросов
 84. Корректировка Б.Д.
 85. Работа с формами.
 86. Создание кнопочной формы
 87. Создание отчета как объекта базы данных
 88. Создание простого отчета.
 89. Создание сложного отчета.
 90. Связь и работа с несколькими базами данных.
 91. Создание межтабличных связей
 92. Работа с макросами.
Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты бақылау
 1. Введение. Вагоны и вагонное хозяйство
 2. Вагонный парк. Знаки и надписи на вагона.
 3. Технико-экономические характеристики вагонов.
 4. Электротяговый подвижной состав.
 5. Устройство и принцип работы ЭПС,
 6. Основные части и их назначение
 7. Автономный тяговый подвижной состав.
 8. Классификация и основные технические характеристики тепловозов.
 9. Локомотивное хозяйство
 10. Структура локомотивного хозяйства
 11. Парк локомотивов, его распределение
 12. Основы тяги поездов.
 13. Введение
 14. Трасса и план пути
 15. Продольный профиль линии
 16. Земляное полотно
 17. Искусственные сооружения
 18. Верхнее строение пути
 19. Устройство и содержание рельсовой колеи
 20. Переезды, путевые заграждения, путевые знаки
 21. Стрелочный перевод
 22. Конечное соединение пути
 23. Стрелочные улицы
 24. Съезды, их виды и назначение
 25. Станционные пути
 26. Предельные столбики и сигналы
 27. Парки путей и горловины станции
 28. Посты
 29. Разъезды
 30. Обгонные пункты
 31. Промежуточные станции. Назначение и основные схемы
 32. Работа сборного поезда
 33. Промежуточные станции многопутных участков
 34. Пассажирское и грузовое хозяйство
 35. Назначение участковых станций и их размещение
 36. Классификация участковых станций
 37. Основные устройства на участковых станциях
 38. Схемы участковых станций
 39. Пассажирское хозяйство
 40. Грузовое хозяйство
 41. Локомотивное хозяйство
 42. Вагонное хозяйство и другие виды устройств
 43. Введение
 44. Общие сведения о механизации погрузочно– разгрузочных работ (ПРР) и складских операций.
 45. Организация погрузочно – разгрузочных работ. Опорные станции и их классификация.
 46. Технологический процесс работы  грузовой станции.
 47. Технологический процесс работы механизированной дистанции погрузочно – разгрузочных работ.
 48. Типы и оборудование грузовых дворов.
 49. Железнодорожные склады и устройства. Их назначение и классификация.
 50. Санитарно – технические устройства, освещение и средства связи.
 51. Средства малой механизации и простейшие приспособления
 52. Механические тележки. Контрольная работа
 53. Автопогрузчики и электропогрузчики их рабочее оборудование.
 54. Специальные вилочные и одноковшовые погрузчики
 55. Назначение и классификация кранов. Краны мостового типа Стреловые краны
 56. Кабельные краны. Грузозахватные приспособления к кранам.
 57. Назначение и классификация конвейеров. Ленточные, винтовые, инерционные конвейеры
 58. Элеваторы. Механические погрузчики непрерывного действия. Пневматические и гидравлические установки
 59. Вагоопрокидыватели. Инерционные вагоноразгрузочные машины
 60. Машины механического действия для выгрузки насыпных грузов из крытых вагонов. Машины с подъёмным элеватором для разгрузки полувагонов и платформ
 61. Машины для очистки вагонов  и рыхления смёрзшихся грузов. Контрольная работа
 62. Принципы сравнения вариантов. Капитальные вложения. Эксплуатационные расходы
 63. Технический надзор и содержание ПРМ и устройств. Основные положения о планово – предупредительном техническом обслуживании и ремонте ПРМ
 64. Основы организации охраны безопасности труда в РК.
 65. Организационные мероприятия по охране труда работников.
 66. Меры технической защиты работников от воздействия вредных и опасных факторов.
 67. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические меры охраны труда.
 68. Требования безопасности к территориям, помещениям, сооружениям, производственных предприятий железнодорожного транспорта.
 69. Рабочая среда. Меры безопасности на железнодорожном транспорте.
 70. Требования безопасности к функционированию внутрицехового транспорта.
 71. Ультразвук и инфразвук.
 72. Основы безопасности работников железнодорожного транспорта на железнодорожных путях.
 73. Правила охраны труда при организации перевозок и управлении движением.
 74. Вагоны и вагонное хозяйство
 75. Конструкция подвижного состава (вагона).
 76. Автосцепное устройство.
 77. Вагонное хозяйство.
 78. Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство.
 79. Автономный тяговый подвижной состав.
 80. Общие сведения об устройстве электроподвижного состава и его основные характеристики.
 81. Электрические машины электровозов постоянного тока.
 82. Экипажная часть тепловозов.
 83. Управление тепловозом и регулирование скорости.
Экология және табиғатты қорғау қызметі
 1. Кіріспе. Пәннің мазмұны, міндеттері
 2. Құжат және оның қызметі,құжаттау тәсілдері.
 3. Құжаттама жүйесінің қалыптасуы.
 4. Құжаттарды топтастыру, құжатқа қойылатын талаптар.
 5. Іс қағаздарының стилі.
 6. Құжат формуляры, оның құрамдас бөліктері.
 7. Ұйымдық нысандарын іздестіру.
 8. Коммерциялық құпия мазмұндағы құжаттар.
 9. Фирма жарғысы, құрылтай шарты
 10. Басқару құрылымы және құжат толтыру
 11. Құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер.
 12. Лауазымдық нұсқаулықтар.
 13. Жеке құрам бойынша ереже. Штат кестесі.
 14. Бұйрықтар.
 15. Нұсқаулар мен жарлықтар.
 16. Қаулылар, шешімдер, хаттамалар.
 17. Қызметтік хаттар. Жеделхаттар.
 18. Баяндау хат. Түсінік хат.
 19. Анықтама және актілер.
 20. Бақылау жұмысы
 21. Өтiнiш, келiсiм, түйiн түрлерi.
 22. Мiнездеме.
 23. Өмiрбаян.Өмiрбаян-резюме.
 24. Сенімхат, қолхат
 25. Арыз.Телефонхат.Сынақ
 26. Понятие о почве. Роль почвы в природе и обществе. Почвоведение в системе наук.
 27. Основы почвоведения
 28. Морфология и структура почв.
 29. Полевое исследование почв
 30. Гранулометрический и скелетный состав почв
 31. Понятия и классификации
 32. Химический состав почв
 33. Основы геологии
 34. Почвообразовательный процесс,
 35. Плодородие почвы
 36. Понятие о почвенных типах и зонах
 37. Свойства почвы. Контрольная работа
 38. Эрозия почв: защита почв от эрозии
 39. Эрозия почв: защита почв от эрозии
 40. Водная и ветровая эрозия почв
 41. Засоление и заболачивание почв
 42. Промышленная эрозия почв и рекультивация
 43. Классификация деградационных процессов
 44. Влияние антропогенного фактора на экологическое состояние почв
 45. Загрязнение почв
 46. Загрязнение почв пестицидами
 47. Пески Казахстан
 48. Влияние  зонального земледелия на экологическое состояние почв
 49. Влияние животноводство на экологическое состояние почв
 50. Сельскохозяйственное использование почв
 51. Мероприятия по охране и восстановлению плодородия почв.
 52. Агротехнические мероприятия. Гидротехнические мероприятия
 53. Организационно-хозяйственные мероприятия
 54. Правовой режим использования и охраны недр.
 55.  Право пользования недрами.
 56. Право пользования недрами.
 57. Влияние геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых на окружающую среду.
 58. Порядок планирования и осуществления мероприятий по охране окружающей среды при проведении геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых.
 59. Охрана недр и рациональное использование полезных ископаемых.
 60. Защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения.
 61. Охрана недр. Контрольная работа
 62. Памятники природы
 63. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях.
 64. Экотоксикология как научная дисциплина.
 65. Загрязнение окружающей среды органическими и неорганическими ксенобиотиками (термины, классификация, источники поступления)
 66. Трансформация и миграция ксенобиотиков в объектах окружающей среды. Химические методы анализа ксенобиотиков в объектах окружающей среды
 67. Влияние ксенобиотиков на объекты окружающей среды и человека. Нормирование содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды.
 68. Биотесты и химические методы определения содержания загрязнителей в объектах окружающей среды и продуктах питания.
 69. Механизмы токсического действия тяжелых металлов на человека и другие организмы.
 70. Трансформация и поведение тяжелых металлов в объектах окружающей среды.
 71. Загрязнение окружающей среды радионуклидами. Механизм действия радиоактивного излучения на живые организмы и способы защиты.
 72. Способы снижения отрицательного воздействия ксеноботиков на окружающую среду и человека
 73. Критерии оценки степени очистки почв: химический и биологический. Определение интегральной токсичности почвы с помощью биотестов и фитотестов.
 74. Экспресс-метод определения фитотоксичности почв по всхожести клевера и пшеницы.
 75. Метод определения биотоксичности почвы с помощью ракообразных (дафнии) и водорослей.
 76. Классификация химических загрязнителей почв и источники поступления
 77. Поведение химических загрязнителей в почве и отрицательные последствия загрязнения. Качественная и количественная оценка степени загрязнения почв
 78. Способы ремедиации и рекультивации загрязненных почв.
 79. Биоразнообразие и динамика наземных экосистем
 80. Комплексная оценка влияния отходов переработки оловорудного сырья на окружающую среду
 81. Общая экология
 82. Рациональное использование природных ресурсов
 83. Техносфере экологическая безопасность человека в техносфере
 84. Экология и охрана окружающей среды
 85. Экологическая оценка территории
 86. Методы исследования почвенных микромицетов при оценке биологических эффектов загрязнения среды
 87. Подготовка эколога к деятельности по обращению с отходами производства и потреблению
 88. Экологическая культура в современном дошкольном образовании
 89. Биохомические основы экологии
 90. Общая экология
 91. Древесные растения в озеленении сибирских городов
 92. Природные ресурсы и окружающая среда
 93. Промышленная экология
Дене шынықтыру және спорт
 1. Физическая культура
 2. Дошкольная психология
 3. Профессиональная этика педагога
 4. Гимнастика
 5. Гигиенические требования при занятии физическими упражнениями и спортом
 6. Мониторинг физического развития, физической и функциональной подготовленности учащейся молодежи
 7. Коньки. Лекции
 8. Лечебная физическая культура
 9. Управление спортивно культурной организацией
 10. Правила вида спорта «конькобежный спорт»
 11. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
 12. Гимнастические упражнения для студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья
 13. Практическая психология
 14. Педагогика
 15. Биохимия негіздері
 16. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар
 17. Психология энциклопедиялық сөздік
 18. Психология
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
 1. Мəнерлеп оқу дағдыларын дамыту
 2. Педагогикалық іс-əрекетті жобалау
 3. Критериалды бағалау технологиясы
 4. Способы изучения простых математических понятий
 5. Дошкольная педагогика
 6. Legoдвиж
 7. My first wordbook
 8. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет
 9. Дошкольное образование в ракурсе современных методологических подходов и возрастных ценностей детей
 10. Методическое сопровождение педагогов в дошкольной образовательной организации
 11. Организация  нейропсихологического сопровождения развития детей младшего дошкольного возраста
 12. Педагогика и психология раннего и дошкольного возраста
 13. Планирование занятий по обучению английскому языку детей дошкольного возраста
 14. Сборник материалов научно-практической конференции
 15. Современные системы дошкольного образования
 16. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста
 17. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста
 18. Методические рекомендации по курсу «теория и методика художественного-эстетического развития детей дошкольного возраста»
 19. Теория и технология художественного образования учебное пособие
 20. Диагностика и развитие детей речи 2-4 лет
 21. Изобразительная деятельность в детском саду
 22. Материалы и оборудование для детского сада
 23. Оригами и рисование для дошкольников
 24. Подвижные игры для детей
 25. Развиваем математическое представление у детей раннего возраста
 26. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
Менеджмент
 1. Введение в теорию управления организационными системами
 2. Менеджмент
 3. Основы менеджмента
 4. Менеджмент
 5. Основы менеджмента    
 6. Рекламное дело. Конспект лекция
 7. Риск менеджмента
 8. Образовательный менеджмент
 9. Основы менеджмента
 10. Управление качеством в логистике
 11. Управление персоналом
 12. Управление трудовыми ресурсами организации
 13. Деловое общеюге: кросскультурный менеджмент
 14. Информационный менеджмент
 15. Менеджмент в системе образования
 16. Менеджмент персонала
 17. Основы теории управления
 18. Основы менеджмента образовательных организаций
 19. Управление рисками персонала
 20. Основы управления инновационными проектами и процессами
 21. Введение в управлениe инновационными проектами
 22. Менеджмент охраны труда
 23. Управленческий учет в интегрированных структурах АПК
Аударма ісі
 1. Современное переводоведение
 2. Thirt Edition Solutions
 3. Теория перевода
 4. Соединенные Штаты Америки
 5. Теория перевода
 6. Введение в теорию межкультурной коммуникации
 7. Великобритания
 8. Стилистика
 9. Краткая история Великобритании
 10. Краткая история США
 11. Основы теории межкультурной коммуникации
Құқықтану
 1. Административное право РК
 2. Теория государства и права
 3. Руководство по разрешению коллективных трудовых споров в Казахстане
 4. Делопроизводство в Казахстане
 5. Кадровое делопроизводство
 6. Исполнительное производство
 7. Основы экологического права
 8. Теория государства и права
 9. История государства и права Казахстана
 10. Сборник задач и упражнений по административному  праву РК
 11. Административное право РК
 12. Исполнительное право РК
 13. Кадровое делопроизводство
 14. Кадровое делопроизводство (первая часть)
 15. Экологическое право РК
 16. Теории государства и права
 17. Нотариат и наследственное РК
 18. Практикум по гражданскому праву РК
 19. Сборник задач по трудовому праву
 20. Судебное делопроизводство
 21. Теория государства и права
 22. Экологическое право РК
 23. Экологическое право
Қаржы
 1. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели
 2. Банковское потребительское кредитование
 3. Теория экономического анализа
 4. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
 5. Промышленного предприятия
 6. Финансы
 7. Банковская система в современной экономике
 8. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования
 9. Экономика и финансы предприятия: учебник
 10. Управление интеллектуальным капиталом развивающейся компании
 11. Финансы и кредит
 12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
 13. Государственный налоговый контроль
 14. Международные стандарты финансовой отчетности
 15. Правовые основы финансового контроля и аудиторской деятельности
 16. Налоговый учет отдельных видов деятельности
 17. Финансовые методы обоснования корпоративных управленческих решений
 18. Финансовый практикум
 19. Финансы, налоги и налогообложение. Часть 1. Финансы
 20. Эволюционные процессы в торговле ведущих мировых государств
 21. Деньги. Кредит. Банки
 22. Таможенные платежи
Жалпы білім беретін пәндер - Биология
 1. Биология 10 класс
 2. Методика организации и проведения лабораторных работ по биологии и экологии
 3. Введение и специальность, Биотехнологические производства
 4. Методы почвенной микробиологии и энзимологии в экосистемных исследованиях
 5. Паразитология
 6. Введение в специальность. Биотехнологические производства
 7. Основы пептидного синтеза
 8. Биология 10
 9. Синтез искусственного носителя интеллекта: информационно-биологический подход
 10. Молекулярная спектроскопия
 11. Тематическое консультирование по биологии этап 1
 12. Тематическое консультирование по биологии этап 2
 13. Наглядная генетика
 14. Основы цитологии и генетики
 15. Биология
 16. Технологии кролиководства
 17. Многообразие живых организмов
 18. Биология с основами экологии
 19. Кормление животных
 20. Молекулярная биотехнология биоинженерия
 21. Физиология крови
 22. Портреты зверей Северной Евразии
 23. Сознание и мозг
 24. Тайны мозга
 25. Общая биология
 26. Основы патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы
 27. Человек и другие приматы
 28. Биология 11 класс
 29. Самоорганизация живых систем
 30. Физиология древесных растений
Жалпы білім беретін пәндер – ағылшын тілі
 1. Business english / деловой английский
 2. A history of the scots language
 3. English for students of psychology
 4. Videos worth sharing: business
 5. Work and skills
 6. Английский язык: практический курс по основным разделам грамматики
 7. Грамматика английского языка
 8. Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности (английский)
 9. Неличные формы английского глагола
 10. Практикум по фонетике английского языка
 11. Теоретическая деятельность английского языка
 12. Английский язык для технических вузов
 13. Грамматика английского языка в алгоритмах
 14. Основы теории первого иностранного языка
 15. Планирование занятий по обучению английскому языку детей дошкольного возраста
 16. Профессиональный английский язык
 17. Развитие навыков делового общения на английском языке
 18. Согласование подлежащего и сказуемого в английском языке
 19. Metrology and standardization
 20. Magna carta: cornerstone of british liberties
 21. Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности (английский)
 22. Практикум по культуре речевого общения
Жалпы білім беретін пәндер – Тарих
 1. Археология
 2. История Казахстана 9 класс
 3. История Казахстана 11 класс
 4. История Казахстана
 5. Всемирная история 10 класс
 6. История античности
 7. История Советского Государства
 8. Отечественная история
 9. Финская война
 10. Ислам в России
 11. 1916 год: исторический оптимизм трагедии
 12. История изучения археологических памятников Алтая эпохи кочевых империй Хунну, Сяньби и Жужаней
 13. История международных отношений ХХ веке
 14. Основные аспекты изучения археологических памятников Алтая периода раннего средневековья
 15. Советская этнография в истории государственного строительства и национальной политики
 16. Арийские цивилизации: древняя индия и ее религии
 17. История нового времени
 18. История Западной Европы том 2
 19. История Западной Европы том 3
 20. История Западной Европы том 4
 21. История Западной Европы том 5
 22. История Западной Европы том 6
 23. Средневековая цивилизация Западной Европы
 24. Становление ислама и его роль  в развитии культуры и образования у мусульманских народов северного Кавказа
 25. История международных отношений XVII — начало XX века
 26. Новейшая история стран Европы и Америки: 1945-2010 гг.
 27. Всемирная история (с 1914 г. По настоящее время)
 28. Всемирная история (1918-2013)
 29. История теоретической социологии
 30. История социальной (культурной) антропологии
 31. История Отечества
 32. Индия
 33. История Казахстана
 34. История Китая с древнейших времен до начала 21 века
Жалпы білім беретін пәндер – Математика
 1. Алгебра 9 класс
 2. Алгебра и начало анализа 10 класс
 3. Геометрия двусторонней линейки
 4. Геометрия 10 класс
 5. Линейная алгебра
 6. Математика 10-11 класс
 7. Математика абитуриенту
 8. Математика 7-9 класс
 9. Линейные уравнения и их применения
 10. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел в начальной школе
 11. Основы математической статистики в алгоритмах
 12. Ряды
 13. Процентные вычисления
 14. Сравниваем шансы
 15. Статистический анализ пространственных данных
 16. Теория вероятностей
 17. Введение в теорию представлений
 18. Геометрическая форма: основные формы, понятия, термины и определения
 19. Дидактические материалы по дисциплине «Теоретические основы элементарной математики»
 20. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах
Жалпы білім беретін пәндер – Орыс тілі
 1. Русский язык как иностранный 10 класс
 2. Русский язык как иностранный 9 класс
 3. Русский язык как иностранный 11 класс
 4. Русский язык 10 класс
 5. Истоки возникновения неологизмов. Неологизмы, созданные на базе ресурсов русского языка
 6. Морфологический анализ слова: лингвометодический комментарий
 7. Нормы современного русского языка
 8. Практикум по русскому языку. Знаки препинания в простом предложении
 9. Практический курс подготовки к вступительным испытаниям по русскому языку
 10. Пунктуация современного русского языка
 11. Синтаксис простого предложения: изучение в синхронии и диахронии
 12. Современный русский язык. Фонетика
 13. Приемы формирования читательской грамотности
 14. Русский язык как иностранный 11 класс
 15. Русский язык 10 класс
 16. Культура речи
 17. Научный стиль речи вводный курс
Жалпы білім беретін пәндер – Әлеуметтану
 1. Общественное доверие в Казахстане
 2. Общественное доверие и социальный капитал
 3. Гендерная социология
 4. Социальные конфликты и напряжённость в обществе
 5. Социология культуры
 6. Человеческий потенциал в современном обществе
 7. Общественное доверие и социальный капитал
 8. Общественное доверие в Казахстане
 9. Консалтинг в социокультурном сервисе
 10. Сбой социальной матрицы
 11. Основы проектной деятельности
 12. Профессиональные ценности социального работника
 13. Социология: теория, история, методология
 14. Социология безопасности
 15. Основы логики
 16. Социология труда
 17. Культура потребления и реклама
 18. Мир
 19. Прикладная социологии: методология и методы
Жалпы білім беретін пәндер – Физика
 1. Избранные задачи и парадоксы в физике
 2. Взламывая квантовую физику
 3. Физика 11 класс
 4. Физика 9 класс
 5. Физика 10 класс
 6. Физика  учебник для 11 класса
 7. Физика  учебник для 11 класса. Часть 1
 8. Физика учебник для 11 класса. Часть 2
 9. Физика  учебник для 10 класса
 10. Физика  учебник для 10 класса
 11. Базовый курс физики «механика»
 12. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Часть 2. Физикохимические процессы в конденсированных средах, инициированные лазерным нагревом
 13. Молекулярная физика и термодинамика
 14. Обработка и анализ сигналов и изображений в физических экспериментах
 15. Электромагнитные колебания
 16. Определение вязкости неньютоновских нефтей ротационным вискозиметром
 17. Нейтрон
 18. Оптическая спектроскопия атомов, молекул и твердых тел
 19. Основы теории электромагнитных полей и волн
 20. Теоретические основы теплотехники. Теплоперенос
 21. Тепловой расчет подогревателя высокого давления
 22. Физические опыты с бутылками
 23. Лекции по теории конденсированного состояния
Жалпы білім беретін пәндер – Философия
 1. Антропный космологический принцип как проблема философии и естествознания
 2. Критическое мышление
 3. Вера и знание с точки зрения гносеологии
 4. Философия в схемах и комментариях
 5. Философия
 6. Философия
 7. 12 ведущих философов современности
 8. История современной философии
 9. Культура общества массового потребления, Критическое осмысление, монография
 10. Хрестоматия по философии
 11. Человек в зеркале философии
 12. Антропный космологический принцип как проблема философии и естествознания
 13. Социальная и политическая философия
 14. Философия и методология науки
 15. Вера и знание
 16. О сложности
 17. Социальная эклектика
 18. Утопия и философия
 19. Философия и ее история
 20. Философия истории
 21. Логика смысла
 22. Поля философии
Жалпы білім беретін пәндер – Философия
 1. Закономерности химических процессов, термодинамика и кинетика
 2. Химия комплексных соединений, Практикум
 3. Химия 10 класс
 4. Электрохимия, химическая кинетика и катализ
 5. Дополнительные главы технологии полимерных материалов
 6. Классификация, номенклатура и изомерия органических соединений
 7. Лабораторный практикум «коллоидная и физическая химия»
 8. Курс лекций по физической и коллоидной химии
 9. Методы определения валовых форм азота, фосфора и углерода в почвах и растениях: учебно-методическое пособие
 10. Моделирование установки парового риформинга метана с выделением водорода
 11. Общая и неорганическая химия
 12. Основы проектирования и оборудование предприятий производства пластиков
 13. Процессы и аппараты химической технологии
 14. Свободные аминокислоты в почвах и хроматографические методы их определения: учебно-методическое пособие
 15. Средства защиты растений
 16. Теоретические основы переработки природных полимеров
 17. Технологические свойства полимерных материалов
 18. Химия полимеров
 19. Введение в профессиональную деятельность. Физическая химия
 20. Гидрофильность природных полимерных материалов
 21. Закономерности химических процессов: термодинамика и кинетика

Мамандықтар бойынша оқулықтар

Көркем әдебиет

Қазақ әдебиеті

Орыс әдебиеті

Шетел әдебиеті

Газетке жазылу

Егемен Қазақстан

Перейти на сайт

Қостанай таңы

Перейт на сайт

Костанайские новости

Перейти на сайт

Учительская плюс

Перейти на сайт

«Әдеби кейіпкердің соты» (А. С. Пушкиннің «Евгений Онегин» романы бойынша )

2024 жылғы 23 сәуірде Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжі кітапханасының оқу залында "әдеби қаһарманға қатысты сот" ( А.С. Пушкиннің "Евгений Онегин"романы бойынша) өтті. Басты рөлдерді "Аударма ісі»  және «Бағдарламалық қамтамасыз ету»-11" мамандықтарының 1 курс...

Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толуына арналған көрме

Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінде қазақ даласының біртуар перзенті, ғылым мен өндірістегі орасан жетістіктерімен есімі астасып жатқан Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай көрме  ұйымдастырылды. Қ.И. Сәтбаев – қазақ тіліндегі  алгебра оқулығын тұңғыш...

«Сүйікті өлеңдерді оқу»  әдеби залы

2024 жылдың 16 сәуірінде Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінің оқу залында поэзия сүйер қауымның кездесуі өтті. Іс-шараның мақсаты: өлеңге деген қызығушылықты ояту, поэзиялық сөзді тыңдау, оқу, түсіну қабілетін арттыру, эстетикалық талғамын дамыту. Қатысушылар...

Морис Симашко 100 жаста

Қостанай әлеуметтік техникалық колледжінің кітапханасында қазақстандық көрнекті жазушысы Морис Симашконың 100 жылдығына арналған көрме ұйымдастырылды. Морис Симашко – әйгілі қазақстандық прозаик, сценарист, драматург, Орталық Азияның тарихы тақырыптарындағы көптеген...

Іс-шара «куратор не оқиды?»

Куратор не оқиды? Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінде «Оқуға құштар  колледж» тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында өткен шара осылай аталды. Студенттердің кураторларымен кездесуі 2024 жылдың 14 наурызында кітапхананың оқу залында өтті. Студенттермен кездесуге...

Поэтикалық центон. «Қалам сынағы»

Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінде Поэтикалық центон «Қалам сынағы» байқауы өтті.Сайысқа үш бөлімшенің  студенттері қатысты. Жұмыстар орыс және қазақ тілдерінде қабылданды. Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гаврилюк Елена Петровна, орыс тілі мен...

14 ақпан – халықаралық кітап сыйға тарту күні

Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінде «Мұқтаждарға кітап сыйла» акциясын өткізу дәстүрге айналды. Жаңа келген  2024 жыл да солай болды. Ай басынан бері оқытушылар мен студенттер кітаптарды кітапханаға әкелді, ал 14 ақпанда жиналған кітаптар «Жанұя» отбасылық...

Әбілхан Қастеевтің туғанына 120 жыл

Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінде Әбілхан Қастеевтің туғанына 120 жыл толуына арналған көрме ұйымдастырылды. Атақты суретшінің, ұлттық бейнелеу өнерінің негізін қалаушының аты барша қазақстандықтарға белгілі. Суретші көптеген көркемөнер көрмелерінде көруге...

«Көркем фильмдер түсірілген кітаптар»

2024 жылғы 25 қаңтар  айында Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжінде «Оқуға құштар колледж» жобасы аясында аға кітапханашы Айман Қожаққызы Бекентаева «Көркем фильмдер түсірілген кітаптар» атты кітапхана көрме дайындады.       Мұндай іс-шаралардың мақсаты –...

«Менің қалам Қостанай» викторинасы

Менің қалам Қостанай 2024 жылдың 19 қаңтарында Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжі кітапханасының оқу залында өткен викторина осылай аталды. Шара «Оқу колледжі» тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында өткізілді. Оның мақсаты – оқушылардың оқу белсенділігін арттыру...