Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.06.2021 № 276 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру (бұдан әрі – ТжКОББ) ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) оқуға қабылдау тәртібін айқындайтын «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 11) тармақшасына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру ұйымдарына бастауыш («Хореография өнері» мамандығы (біліктілігі «Балет әртісі») бойынша кадрлар даярлау үшін, негізгі орта, жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (бастауыш кәсіптік және орта кәсіптік), жоғары білімі бар (жоғары кәсіптік), Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру ұйымдарына жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

 1. ТжКОББ ұйымдарына оқуға түсу кезінде «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңның 26-бабының 8-тармағында айқындалған адамдарды қабылдау квотасы көзделеді.

Қабылдау квотасының мөлшері «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 қаулысымен (бұдан әрі – № 264 қаулы) бекітілген.

 2-тарау. Техникалық және кәсіптік , орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі

 1. ТжКОББ ұйымдарында оқуға адамдардың өтініштерін қабылдау, әңгімелесуді өткізу, білім алушылар құрамына қабылдау үшін басшының бұйрығымен 10 маусымнан кешіктірмей тақ саннан тұратын қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамына Қамқоршылық кеңесінің (ол болмаған жағдайда – жұмыс берушілердің өкілдері), қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді.

Комиссия мүшелерінің ішінен жауапты хатшы және техникалық хатшылар тағайындалады.

Қабылдау комиссиясының төрағасы білім беру ұйымының басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

Қабылдау комиссиясы мен техникалық хатшылар жұмысына жалпы басшылық ету жауапты хатшыға жүктеледi, ол азаматтарды қабылдауды, қабылдау мәселесi бойынша азаматтардың жазбаша сұраныстарына жауап бередi, қабылдау комиссиясының ақпараттық материалдарын жариялауға дайындайды, кеңес (консультация) және қабылдау емтихандарының даярлығын, жүргiзiлуiн ұйымдастырады, жазбаша емтихан жұмыстарының шифрленуiн және де шифрленуiн жүргiзедi.

 1. Білім беру ұйымдарында педагогикалық және арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар өткізу үшін емтихан комиссиясы құрылады. Емтихан комиссиясының құрамына білім беру ұйымдарының, әлеуметтік әріптестердің, қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Емтихан комиссия мүшелерінің көп дауысымен комиссияның төрағасы сайланады. Емтихан комиссиясының құрамы ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі.
 2. Қабылдау және/немесе емтихан комиссияларының шешімдері, егерде отырыста олардың құрамының кемінде үштен екі бөлігі қатысса және қатысушылар санының көпшілік даусымен қабылданса, заңды болып табылады. Қабылдау және/немесе емтихан комиссиялары мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Хатшы қабылдау комиссиясының мүшесі болып табылмайды.

Қабылдау комиссиясының қорытынды отырысында аудио-немесе бейнежазба жүргізіледі. Аудио-немесе бейнежазба ТжКОББ ұйымының мұрағатында кемінде бір жыл сақталады.

 1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда қабылдау комиссиясының жұмысын білім беру ұйымы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ТжКОББ ұйымы жүргізеді.
 2. ТжКОББ ұйымының қабылдау комиссиясының өңірлерге барып тұлғаларды оқуға қабылдау жұмысын ұйымдастыру мәселелері тиісті саланың уәкілетті органының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беруді басқару органдарының (бұдан әрі – Білім басқармасы) келісімі бойынша шешіледі.
 3. Оқуға түсушілерді мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі – мемлекеттік тапсырыс) бойынша ТжКОББ ұйымдарына білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13418 болып тіркелген) (бұдан әрі – №122 бұйрық) Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру Қағидалары бойынша осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес өтініштері бойынша ТжКОББ ұйымының жобалық мүмкіндігін ескере отырып, жүзеге асырылады.

Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша ТжКОББ ұйымдарына мемлекеттік тапсырысы бойынша тұлғаларды оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. ТжКОББ ұйымдары өтініштерді қабылдау, арнайы және/немесе шығармашылық емтихандарды өткізу, конкурс және тұлғаларды бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім негізінде ақылы негізде оқуға қабылдау осы Қағидалардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.
 2. Тұлғалардың ТжКОББ ұйымдарында оқуға өтініштерін қабылдау:

1) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарына, қылмыстық – атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында;

2) орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша -күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

 1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ТжКОББ-ның білім беру ұйымына (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) не «электрондық үкімет» веб-порталына (бұдан әрі – портал) жүгінеді және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізіліміне (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес құжаттар топтамасын ұсынады.

Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 11.10.2022 № 420 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Оқуға түсу үшін құжаттарды кәмелетке толған адамдар жеке өзі, кәмелетке толмағандар – заңды өкілінің қатысуымен ұсынады.
 2. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Тізбеде келтірілген.

Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 11.10.2022 № 420 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері құжаттар топтамасын қабылдауды, тіркеуді және көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы қолхат беруді өтініш келіп түскен күні жүзеге асырады не көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді.
 2. Құжаттарды портал арқылы тапсырған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуге сұраныстың қарастырылу мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» көрсетіледі.
 3. Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері өтінішті түскен күні тіркейді және оны жауапты құрылымдық бөлімшеге орындау үшін жолдайды. Өтініш жұмыс уақытынан кейін, демалыс және мерекелік күндері түскен жағдайда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына сәйкес келесі жұмыс күнімен тіркеледі.
 4. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері қағаз жеткізгіште немесе құжаттарды портал арқылы ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында өтінішті одан әрі қарастырудан дәлелді бас тарту туралы жауап жолдайды.
 5. Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын толық ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға ТжКОББ ұйымдарына құжаттардың қабылданғаны туралы хабарламаны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес жолдайды.
 6. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы мәліметтерді енгізуді қамтамасыз етеді.
 7. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға берілуі мүмкін.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

 1. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.
 2. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер ТжКОББ ұйымының тіркеу журналдарына тіркеледі.
 3. Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін, сондай-ақ мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік (жұмысшы біліктілік), орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар орта буын мамандықтарына түсетін адамдар үшін әңгімелесу жүргізіледі. Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша 20 минуттан артық емес жеке әңгімелесуді өткізеді. Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.

24-1. Кәсіпорындардың (ұйымдардың, мекемелердің) өтінімдері бойынша ТжКОББ ұйымдарына түсетін талапкерлерді іріктеу кәсіпорындар (ұйымдар, мекемелер) өкілдерінің қатысуымен ТжКОББ ұйымының қабылдау комиссиясы өткізген әңгімелесудің қорытындылары бойынша жүргізіледі.

Ескерту. Қағида 24-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда әңгімелесу ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып жүргізіледі.
 2. ТжКОББ ұйымдарына білікті жұмыс кадрларын даярлауға оқуға түсушілердің саны мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға бөлінген орындардан асып кеткен кезде оқуға қабылдау осы Қағидалардың 60-тармағына сәйкес орташа конкурстық балл, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты негізінде жүзеге асырылады.
 3. 9-тармақта көрсетілген оқуға түсушілердің қабылдау квотасы көзделген адамдарға тиесілігін растайтын құжаттар қабылдау комиссиясына тиісті құжатты күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін ұсынады.
 4. ТжКОББ ұйымының қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап білім беру ұйымының сайтында орташа конкурстық балды көрсете отырып, талапкерлер мен қабылдау квотасы көзделген тұлғалардың тізімдік құрамын қалыптастырады және оның күнделікті жаңартылуын қамтамасыз етеді.
 5. ТжКОББ ұйымында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқуға қабылдау мамандықтар мен біліктіліктерге медициналық-әлеуметтік сараптаманы (медициналық анықтаманы) ескере отырып жүзеге асырылады.

Жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды қабылдау психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысын ескере отырып жүргізіледі.

 1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға түсетін тұлғалар (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы ерікті негізде кәсіптік диагностикадан (сауалнама) өтеді.
 2. Кәсіби диагностиканың қорытындысы бойынша талапкерге мамандықтар мен ұсынылатын мамандықтар бойынша кәсіптер картасын алуға ұсынымдар беріледі. Кәсіби диагностиканың қорытындылары ұсынымдық сипатта болады.
 3. Кәсіптік диагностикадан өткеннен кейін ТжКОББ ұйымына мемлекеттік тапсырысы бойынша, педагогикалық мамандықтар, сондай-ақ арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша оқуға түсетін адамдар арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар тапсыру үшін, медициналық мамандықтар бойынша психометриялық тестілеуден өту үшін ТжКОББ ұйымдарына Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы жіберіледі.
 4. ТжКОББ ұйымына мемлекеттік тапсырыс бойынша педагогикалық, медициналық мамандықтар, сондай-ақ өнер және мәдениет мамандықтары бойынша оқуға түсетін адамдар арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар, сондай-ақ осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес психометриялық тестілеу тапсырады. Өнер және мәдениет мамандықтары бойынша арнайы және/немесе шығармашылық емтихандарды өткізу сәтінде талапкерлер конкурстарға, олимпиадаларға немесе спорттық жарыстарға қатысқан жағдайда емтихандар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жүргізіледі. Арнайы және/немесе шығармашылық емтихандардың тақырыптарын ТжКОББ ұйымы дербес белгілейді.

Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Мамандық бейініне сәйкес келетін медициналық мамандықтарға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар, сондай-ақ қолданбалы бакалавр біліктілігіне қысқартылған оқу мерзіміне түсетін тұлғалар үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып эссе жазу түрінде арнайы емтихан белгіленеді. Эссе жазуға және бағалау өлшемшарттарына қойылатын талаптарды білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары айқындайды.
 2. «Хореография өнері», «Цирк өнері» мамандықтарына оқуға түсуші тұлғалар ТжКОББ ұйымында қосымша медициналық комиссиядан өтеді.
 3. Педагогикалық, медициналық мамандықтарға түсуші адамдар үшін арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандарды, сондай-ақ психометриялық тестілеуді өткізу мерзімдері негізгі орта білім базасында түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта білім базасында түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 21 тамызына дейін, шығармашылық даярлықты талап ететін мамандықтарға түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 21 мен 28 шілдесі аралығында белгіленеді.
 4. Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін мамандықтарға түсуші адамдар үшін ағылшын тілін білудің базалық деңгейін (тестілеу әдісімен), оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып бағалау қосымша жүргізіледі.

Әңгімелесудің қорытындысы «Өтті» немесе «Өтпеді» деген нысанда бағаланады.

 1. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандарға, сондай-ақ психометриялық тестілеуге қатысу үшін мүгедектігі бар балалар мен мүгедектігі бар адамдар (көру, есту, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған) «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша мүгедектігі туралы анықтама ұсынған кезде қажет болған жағдайда, мемлекеттік комиссия төрағасының атына:

1) жеке аудитория ұсыну;

2) көру, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған мүгедектігі бар балалар мен мүгедектігі бар адамдарға арналған арнаулы немесе шығармашылық емтихан шеңберінде тапсырылатын пәндердің мұғалімі болып табылмайтын көмекшінің және (немесе) есту қабілеті бұзылған мүгедектігі бар балалар мен мүгедектігі бар адамдарға үшін ымдау тілін білетін көмекшінің қажеттілігі туралы еркін нысанда қосымша өтініш бере алады.

Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 11.10.2022 № 420 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның нысаны мен өткізу тәртібін (күні, уақыты, өткізілетін орны, консультациялар) емтихан комиссиясының төрағасы бекітеді және өтініш қабылдау кезінде оқуға түсушілердің назарына жеткізіледі.
 2. Психометриялық тестілеу «Денсаулық сақтау» бейіні бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктің ұсынымдарына сәйкес өткізіледі.
 3. Оқуға түсушіні арнаулы және/немесе шығармашылық емтихан, сондай-ақпсихометриялық тестілеу, әңгімелесу өткізілетін аудиторияға кіргізу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.
 4. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтихан, сондай-ақ психометриялық тестілеу басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны және апелляцияға өтініш беру рәсімі көрсетіледі.

Арнайы және шығармашылық емтихандарды өткізу кезінде:

1) арнайы және шығармашылық емтихандар «2», «3», «4», «5» болып бағаланады:

2) медициналық мамандықтар бойынша психометриялық тестілеу «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанында бағаланады;

3) арнайы және шығармашылық емтихандар бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған адамдар келесі емтиханға, конкурсқа жіберілмейді.

Ескерту. 42-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның қорытындылары бағалау ведомосімен ресімделеді. Арнайы және шығармашылық емтихандар мен әңгімелесулерді өткізу кезеңінде аудио-бейнежазба жүргізіледі, ол ТжКОББ ұйымының мұрағатында кемінде бір жыл сақталады.
 2. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады және ақпараттық стендтерде немесе ТжКОББ ұйымының интернет-ресурстарында емтихан өткізілетін күні орналастырылады.
 3. Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандар, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша ТжКОББ ұйымдарындағы педагогтердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогтердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.
 4. Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді. Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады.
 5. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.
 6. Арнайы және/немесе шығармашылық емтиханның, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелерін ТжКОББ ұйымы мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға арналған конкурсқа (бұдан әрі – Конкурс) қатысу үшін білім басқармасының ақпараттық жүйесіне жібереді.
 7. Орта буын және қолданбалы бакалавр мамандықтары бойынша конкурсқа бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру базасында оқуға түсуші тұлғалар, сондай-ақ білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған тұлғалар қатысады.
 8. Педагогикалық, медициналық, сондай-ақ арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсетін адамдар конкурсқа арнайы және шығармашылық емтихандардың, психометриялық тестілеудің, әңгімелесудің қорытындысы бойынша жіберіледі.
 9. Конкурсқа қатысу үшін негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру базасында (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 20 тамызына дейін осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес өтініш береді.
 10. Конкурсқа өтініш берген кезде оқуға түсушілер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары бекіткен төрт мамандыққа, біліктілікке (қажет болған жағдайда), ТжКОББ-дан кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты орналастыру жөніндегі комиссиялар бекіткен ТжКОББ-ның төрт ұйымына дейін, оқыту тілін (қазақ, орыс, ағылшын), білім деңгейін таңдайды.
 11. Осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген тұлғалардың өтініштері бойынша қабылдауды жүзеге асыратын ТжКОББ ұйымдары қабылданған талапкерлерді күнтізбелік жылдың 26 тамызына дейін мамандығын, біліктілігін көрсете отырып, білім басқармасының ақпараттық жүйесіне тіркейді.
 12. Конкурсты Білім басқармасы (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) талапкерлерді білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндердің орташа конкурстық балына автоматты түрде бөлу арқылы, педагогикалық, медициналық мамандықтарға, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндердің орташа балы бойынша және қабылдау квотасын ескере отырып, ТжКОББ ұйымы өткізген арнайы және/немесе шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша алынған бағалардың (балдардың) орташа балы бойынша өткізіледі.
 13. Талапкерлерді автоматты түрде бөлуді Білім басқармасы айқындаған ақпараттық жүйесінде (білім беру платформасы) жүзеге асырылады.
 14. Мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарына түсетін адамдар арасындағы конкурсты ТжКОББ ұйымдары мемлекеттік тапсырысты бөлуді автоматтандырылған жүйені қолдану арқылы өз бетінше жүргізеді.

Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасындағы Конкурс күнтізбелік жылдың 19-22 тамызы аралығында, жалпы орта білім беру, ТжКОББ базасында күнтізбелік жылдың 22-25 тамызы аралығында, ақылы негізде 26-28 тамызы аралығында, өнер және мәдениет мамандықтары бойынша 29 шілде мен 2 тамызы аралығында өткізіледі.
 2. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша бейіндік пәндер тізбесі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес айқындалады.
 3. Орташа конкурстық балл (бұдан әрі – ОКБ) олардың жалпы санына осы Қағидаларға 4,5-қосымшаларда көрсетілген пәндер үшін бағалар сомасының орташа мәні ретінде айқындалады.
 4. Бағалардың орташа балы:

негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер үшін (9 – сынып) – үш пән: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі), мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

ОКБ = (МП+БП1+БП2)/БС

Мұнда: МП-міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

бастауыш («Хореография өнері» мамандығы), негізгі орта білімі бар (9-сынып), арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін және педагогикалық мамандықтарға түсушілер үшін-үш пән: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі) және мамандық бейіні бойынша екі пән бойынша бағалардан/балдардан (қажет болған жағдайда) және арнайы немесе шығармашылық емтиханның бағаларынан:

ОКБ = (МП+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП-міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

жалпы орта білімі, ТжКОББ бар түсушілер үшін – төрт пән: міндетті пәндер (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар және педагогикалық мамандықтар бойынша жалпы орта, ТжКОББ білімі бар түсушілер үшін – төрт пән бойынша бағалардан: міндетті пәндер (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән (қажет болған жағдайда) және арнайы немесе шығармашылық емтихан бойынша арнайы немесе шығармашылық емтиханның бағаларынан:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

мамандық бейініне сәйкес келмейтін медициналық мамандықтарға түсетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін – мамандық бейіні бойынша екі пәннің бағаларынан:

ОКБ = (БП1+БП2)/БС

Мұнда:

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін – төрт пән бойынша бағалардан: міндетті пәндер, мамандық бейіні бойынша екі пән және/немесе болған жағдайда шығармашылық конкурстың (шығармашылық дайындықты талап ететін педагогикалық мамандықтар мен мамандықтар бойынша) бағаларынан қалыптасады:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

 1. Орташа конкурстық бал тең болған кезде білім туралы құжаттың орташа балы, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты ескеріледі.
 2. Басқа елдің білім туралы құжаты бар адамдар үшін білім туралы құжатта осы Қағидаларға 5-қосымшада көрсетілген міндетті және бейінді пәндер болмаған кезде міндетті және бейінді пәндердің тізбесін Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы ТжКОББ ұйымдарының қабылдау комиссиялары белгілейді.

Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Мемлекеттік тапсырыс бойынша бөлінбеген орындар, мамандықтар бойынша топтар (15 адамнан кем) жинақталмаған, қамтылмаған талапкерлер болған кезде күнтізбелік жылдың 29 тамызына дейін №122 бұйрыққа сәйкес мамандықтар және ТжКОББ ұйымдары бойынша мемлекеттік тапсырыс қайта бөлінеді.

Білім басқармаларының ақпараттық жүйесі білім басқармасына ТжКОББ ұйымдарына қабылдау үшін талапкерлерді бөлу қорытындыларын:

білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша ТжКОББ ұйымдарында оқу үшін әңгімелесуден сәтті өткен адамдардың тізімін;

кәсіпорындардың өтінімдері, сондай-ақ арнайы оқу бағдарламалары бойынша кадрларды даярлау үшін әңгімелесуден сәтті өткен адамдардың тізімін;

орта буын және қолданбалы бакалавр мамандықтары бойынша оқуға конкурстан өткен адамдардың тізімін жібереді.

Ескерту. 63-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Білім басқармасы негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасында конкурс қорытындыларын ресми интернет – ресурстарда күнтізбелік жылдың 23 тамызында, жалпы орта білім беру базасында күнтізбелік жылдың 25 тамызында жариялайды, сондай-ақ талапкерлерді конкурстың қорытындылары туралы ақпараттық жүйе арқылы хабардар етеді.
 2. Білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдары Конкурс қорытындысын күнтізбелік жылдың 5 тамызына ресми интернет – ресурстарда жариялайды.
 3. Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен қабылдау комиссиясы отырысының хаттамасы негізінде жүргізіледі:

1) күндізгі оқу нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін;

2) оқудың кешкі және сырттай нысанына-күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін;

3) білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарына күнтізбелік жылдың 10 тамызына дейін.

4) кәсіпорындардың (ұйымдардың, мекемелердің) өтінімдері бойынша күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін жүргізіледі.

Ескерту. 66-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

 1. Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

1) оқудың күндізгі нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін әңгімелесу нәтижелері бойынша;

2) оқудың кешкі нысанына-негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

 1. Алып тасталды – ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.07.2022 № 311 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
 2. Қабылдау комиссиялары оқуға түсушілерді қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау – күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стенділерге немесе ТжКОББ ұйымының интернет – ресурстарына орналастыру арқылы жеткізеді.
  Техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың
үлгілік қағидаларына
1-қосымша

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 11.10.2022 № 420 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі
1 Көрсетілетін қызметті берушінің атауы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).
2 Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну тәсілдері

1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары;

2) «электрондық үкіметтің» www. egov. kz веб-порталы (бұдан әрі – портал).

3 Мемлекеттікқызмет көрсету мерзімі

Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша түсетін көрсетілетін қызметті алушылар үшін:

1) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарына, қылмыстық – атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында;

2) орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша -күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығында жүзеге асырылады;

3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут;

4) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут.

4 Көрсету нысаны Электронды (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде
5 Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орнына құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат немесе Тізбенің 9-тармағында жазылған негіздерге сәйкес құжаттарды одан әрі қараудан дәлелді бас тарту және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес қолхат беру.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында хабарлама жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мерзімде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алуға өтініш білдірмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші оларды көрсетілетін қызметті алушы алғанға дейін қабылдау орны бойынша сақтауды қамтамасыз етеді.

6 Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері тегін
7 Жұмыс кестесі

қызметті беруші: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда көрсетілетін қызмет берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

портал: жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау және нәтижелерді беру келесі жұмыс күнімен жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:

1) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің www. edu. gov. kz интернет-ресурсында;

2) www. egov. kz порталында орналасқан.

8 Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

1) құжаттарды қабылдау туралы өтініш;

2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы;

3) 3×4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;

4) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны (бұдан әрі – № 075-У) бойынша медициналық анықтама, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар мен бала жасынан мүгедектігі бар адамдар үшін «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) № 031-У нысаны (бұдан әрі – № 031-У) бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысы;

5) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін). Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі немесе заңды өкілдері ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушылар – шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты;

2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

3) босқын – босқын куәлігі;

4) пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

5) қандас – қандас куәлігі.

Порталға:

1) көрсетілетін қызметті алушының нақты тұрғылықты жері көрсетілген, оның өкілінің ЭЦҚ қойылған көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының (немесе оның заңды өкілдерінің) бірінің электрондық құжат нысанындағы өтініші;

2) білімі туралы құжаттың электрондық көшірмесі немесе электрондық түрдегі білім туралы құжат;

3) № 075-У нысаны бойынша медициналық анықтаманың, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар мен бала жасынан мүгедектігі бар адамдар үшін № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысының электрондық көшірмелері;

4) 3×4 см көлеміндегі цифрлық фотосурет;

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі, онда:

1) тапсырылған құжаттардың тізбесі;

2) құжаттарды қабылдап алған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, сондай-ақ байланыс деректері көрсетіледі.

Белгілі бір аумақта тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда көрсетілетін қызметті алушылар осы тармақтың бірінші абзацының 4) тармақшасында және екінші абзацының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды шектеу іс-шараларының алынуына, төтенше жағдайдың тоқтатылуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына ұсынады.

9 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, деректер мен мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі негіз болып табылады;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылуы;

4) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес берілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге келісімі болмауы бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады.

10 Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

1) Көрсетілетін қызметті алушы электрондық цифрлық қолтаңбасы болған жағдайда электрондық нысанда портал арқылы немесе көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірін порталдың есептік жазбасына тіркеген және қосқан жағдайда бір реттік парольмен куәландырылған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті алады;

2) Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметтері, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы «1414», 8 800 080 7777 арқылы алады.

  Техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың
үлгілік қағидаларына
2-қосымша
 

Нысан

  Көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты, әкесінің
аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.
(бар болған жағдайда) немесе
көрсетілетін қызметті алушы
ұйымының атауы
____________________________
(көрсетілетін қызмет алушының
мекенжайы)

 Құжаттарды қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Оқу-ағарту министрінің 11.10.2022 № 420 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 19-1 бабын басшылыққа ала отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы ___________________________________ (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсынбағаныңызға және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынуыңызға байланысты _________мемлекеттік қызметін көрсету үшін құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:

1) ____________________;

2) ____________________;

3)….

Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің/

білім беру ұйымы қызметкерінің Т.А.Ә.

(бар болған жағдайда) _________ (қолы)

Орындаушының Т.А.Ә.

Телефоны __________

Алдым: Т.А.Ә. /көрсетілетін қызметті алушының қолы

20 ___ жылғы «___» ______________

  Техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың
үлгілік қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

 Көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттардың алынғаны туралы қолхат

Оқу орны _________________________________________________________________

(оқу орнының атауы)

__________________________________________________________________________

(елді мекен, аудан, қала және облыс атауы)

Құжаттардың қабылданғаны туралы № _________ қолхат

_____________________________ мынадай құжаттар алынды:

(көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә. (бар болса)

 1. Өтініш
 2. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Қабылдады Т.А.Ә. (бар болса) _________ (қолы)

20__ ж. «__» _____________

  Техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білімнің білім
беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгілік
қағидаларына
4-қосымша

 Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.08.2021 № 405 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының коды Мамандықтың атауы Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны
Негізгі орта (жалпы негізгі) білім базасында, бастауыш («Хореография өнері» мамандығы (біліктілігі «Балет әртісі») білім базасында Орта (жалпы орта) білім базасында
011 Образование
01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу
01130100 Логопедия Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу
01130100 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгейлері бойынша) Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу
01130200 Қосымша білім беру Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу
01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
01140200 Музыкалық білім беру Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. Музыкалық шығарманы орындау Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. Музыкалық шығарманы орындау
01140300 Көркем еңбек Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
01140400 Өзін-өзі тану Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

01140500,

01140200

Дене тәрбиесі және спорт Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

01140600,

01140300

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

01140700,

01140400

Информатика Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

01140800,

01140500

Кәсіптік оқыту (салалар бойынша) Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
021 Өнер
02110200 Дыбыс операторлық шеберлік Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, сольфеджиодан ауызша емтихан Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, сольфеджиодан ауызша емтихан

02110300,

02110100

Графикалық және мультимедиялық дизайн Сурет/кескіндеме Сурет/кескіндеме

02110400,

02110200

Баспа ісі Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

02110500,

02110300

Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02120100 Интерьер дизайны Сурет және кескіндеме Сурет және кескіндеме
02120200 Киім дизайны Сурет және кескіндеме, Сурет және кескіндеме
02120300 Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны Сурет және кескіндеме Сурет және кескіндеме
02140100 Қалпына келтіру (түрлері бойынша) Сурет және кескіндеме Сурет және кескіндеме
02130100 Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша) Сурет/кескіндеме, композиция Сурет/кескіндеме, композиция
02130200 Каллиграфия Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02140100 Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша) Сурет/кескіндеме, композиция Сурет/кескіндеме, композиция
02140200 Зергерлік іс Сурет/кескіндеме, композиция Сурет/кескіндеме, композиция
02150100 Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша) Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан
02150200 Музыка теориясы Сольфеджиодан ауызша емтихан, музыка әдебиетінен ауызша емтихан Сольфеджиодан ауызша емтихан, музыка әдебиетінен ауызша емтихан
02150300 Вокалдық өнер Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан
02150400 Хорды дирижерлау Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан
02150500 Актерлік өнер Актерлік шеберлік, сахна тілі Актерлік шеберлік, сахна тілі
02150600 Цирк өнері Акробатика/гимнастика, эквилибристика Акробатика/гимнастика, эквилибристика
02150700 Хореографиялық өнері Кәсіби жарамдылық (сыртқы сахналық және кәсіби физикалық параметрлері). Сахналық қойылым (би үйлесімділігі, әртіс өнері, музыкалық-ырғақтық қабілеті) Кәсіби жарамдылық (сыртқы сахналық және кәсіби физикалық параметрлері). Сахналық қойылым (би үйлесімділігі, әртіс өнері, музыкалық-ырғақтық қабілеті)
02150800 Театр-декорациялық өнері (бейін бойынша) Сурет/кескіндеме, композиция Сурет/кескіндеме, композиция

02150900,

02150100

Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша) Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау

02151000,

02150200

Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша) Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау
02210100 Исламтану Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02210200 Теология Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02210300 Хадистану Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
03220100 Библиотечное дело Әдебиет бойынша ауызша емтихан Әдебиет бойынша ауызша емтихан
071 Инженерия және инженерлік іс
07310100 Архитектура Сурет және кескіндеме Сурет және кескіндеме
07310400 Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру Сурет және кескіндеме Сурет және кескіндеме
07310500 Ландшафтық дизайн Сурет және кескіндеме Сурет және кескіндеме
091 Денсаулық сақтау
09110100 Стоматология Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу
09120100 Лечебное дело Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу
09130100 Емдеу ісі Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу
09130200 Акушерлік іс Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу
09140100 Лабораториялық диагностика Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу
09160100 Фармация Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу
09880100 Гигиена және эпидемиология Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін тестілеу

 

  Техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білімнің білім
беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгілік
қағидаларына
5-қосымша

 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беру пәндерінің тізбесі

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.08.2021 № 405 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Техникалық және кәсіптік білім мамандығының коды Мамандықтың атауы Бейіндік пән атауы
Негізгі орта білім (жалпы негізгі) Орта білім (жалпы орта)
011 Білім
01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Биология Биология Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01130100 Логопедия Биология Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01130100 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгейлері бойынша) Биология Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Биология Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01130200 Қосымша білім беру Биология Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Биология Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі Әдебиет немесе шетел тілі (біліктілігіне байланысты) Биология Әдебиет немесе шетел тілі (біліктілігіне байланысты) Биология
01140200 Музыкалық білім беру 1 шығармашылық емтихан Қазақстан тарихы 1 шығармашылық емтихан Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01140300 Көркем еңбек 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
01140400 Өзін-өзі тану Қазақстан тарихы Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Алгебра және анализ бастамалары Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

01140500,

01140200

Дене тәрбиесі және спорт Мамандандыру бойынша нормативтерді тапсыру. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолио Биология Мамандандыру бойынша нормативтерді тапсыру. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолио Биология

01140600,

01140300

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Әдебиет немесе шетел тілі (біліктілігіне байланысты) Дүниежүзі тарихы Әдебиет немесе шетел тілі (біліктілігіне байланысты) Дүниежүзі тарихы

01140700,

01140400

Информатика Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика

01140800,

01140500

Кәсіптік оқыту (салалар бойынша) Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
021 Өнер
02110100 Операторлық өнер Информатика Физика Информатика Физика
02110200 Дыбыс операторлық шеберлік 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан

02110300,

02110100

Графикалық және мультимедиялық дизайн 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан

02110400,

02110200

Баспа ісі Әдебиет (оқыту тілдері бойынша Информатика Әдебиет (оқыту тілдері бойынша Информатика

02110500,

02110300

Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
02120100 Интерьер дизайны 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02120200 Киім дизайны 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02120300 Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02140100 Қалпына келтіру (түрлері бойынша) 2 шығармашылық емтихан
02130100 Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша) 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02130200 Каллиграфия Қазақстан тарихы География Дүниежүзі тарихы География
02140100 Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша) 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02140200 Зергерлік іс 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150100 Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша) 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150200 Музыка теориясы 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150300 Вокалдық өнер 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150400 Хорды дирижерлау 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150500 Актерлік өнер 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150600 Цирк өнері 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150700 Хореографиялық өнері 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02150800 Театр-декорациялық өнері (бейін бойынша) 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан

02150900,

02150100

Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша) 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан

02151000,

02150200

Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша) 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
022 Гуманитарлық ғылымдар (тілдерден басқа)
02210100 Исламтану 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
02210200 Теология Қазақстан тарихы География Дүниежүзі тарихы География
02210300 Хадистану Қазақстан тарихы География Дүниежүзі тарихы География
02310100 Аударма ісі (түрлері бойынша) Шетел тілі Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Шетел тілі Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)
03 Әлеуметтік ғылымдар және ақпарат
03220100 Кітапхана ісі Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Қазақстан тарихы Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Дүниежүзі тарихы
03220200 Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттану Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Қазақстан тарихы Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Дүниежүзі тарихы
04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық
04110100 Есеп және аудит Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
04120100 Банк және сақтандыру ісі Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика

04120200,

04120100

Бағалау (түрлері бойынша) Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
04130100 Менеджмент (қолдану салалары бойынша) Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
04130200 Логистика (салалар бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
04140100 Маркетинг (салалар бойынша) Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
042 Құқық
04210100 Құқықтану Құқық негіздері Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Дүниежүзі тарихы Құқық негіздері
052 Қоршаған орта
05220100 Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша) Алгебра Химия Химия География
05220200 Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану (салалар бойынша) Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
053 Физикалық ғылымдар
05320100 Геологиялық суретке түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлау (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Химия
05320200 Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың технологиясы мен техникасы Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Химия
05320300 Гидрогеология және инженерлік геология Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Химия
05320400 Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Химия
05320500 Метеорология Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
054 Математика және статистика
05420100 Статистика Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
06120100 Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша) Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
06120200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
068 Ақпараттық және коммуникациялық технологияларға қатысты пәнаралық бағдарламалар мен біліктіліктер
06880100 Аддитивті өндіріс технологиясы Химия  Информатика Химия  Информатика
071 Инженерия және инженерлік іс
07110100 Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша) Химия Физика Химия Физика

07110200,

07110300

Коксохимиялық өндірісі Химия Физика Химия Физика

07110300,

07110400

Изотоптарды бөлу технологиясы және вакуумдық техника Химия Физика Химия Физика

07110400,

07110200

Зертханалық технология Химия Физика Химия Физика
07110500 Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы Химия Физика Химия Физика
07120100 Қалдықтарды қайта өңдеу Химия Биология Химия Биология
07120200 Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету Химия Физика Химия Физика
07130100 Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

07130200,

07130100

Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07130300 Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07130400 Жылу техникалық жабдықтар және жылу мен жабдықтау жүйелері (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07130500 Жаңартылатын энергетика Алгебра Физика Физика Алгебра и начала анализа
07130600 Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика

07130700,

07130200

Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
07140100 Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07140200 Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

07140300,

07140200

Мехатроника (салалар бойынша) Физика Информатика Физика Информатика

07140400,

07140300

Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша) Физика Информатика Физика Информатика
07140500 Сандық техника (түрлері бойынша) Физика Информатика Физика Информатика

07140600,

07140400

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07140700 Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07140800 Темір жол көлігінде жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

07140900,

07140500

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Алгебра Физика Физика Информатика
07141000 Пошта байланысы  Алгебра  Физика Алгебра және анализ бастамалары  Информатика
07150100 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
07150200 Нақты машина жасау Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07150300 Токарлық іс (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

07150400,

07150500

Металл өңдеу (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
07150600 Слесарлық іс (салалар және түрлері бойынша) Физика Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары
07150700 Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07150800 Геологиялық барлау жабдықтары Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07150900 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07151000 Полиграфиялық өндіріс жабдықтарын пайдалану және жөндеу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07151100 Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07151200 Құю өндірісі Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

07151300,

07150300

Қара металдар металлургиясы Алгебра Физика Химия Физика

07151400,

07150200

Түсті металдар металлургиясы Алгебра Физика Химия Физика
07151500 Домна пешіне қызмет көрсету және жөндеу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07151600 Болатты пештен тыс өңдеу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07151700 Отқа төзімді заттар өндірісі Алгебра Физика Физика Алгебра және анализ бастамалары
07151800 Прокаттау өндірісі Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07151900 Құбыр өндірісі Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07160100 Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07160200 Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждау Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
07160300 Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07160400 Темір жол көлігінің көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07160500 Темір жолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07160600 Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

07160700,

07160200

Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

07160800,

07160400

Жердегі авиациялық радиэлектронды жабдықтарды техникалық пайдалану Физика Шетел тілі Физика Шетел тілі

07160900,

07160500

Жердегі қызмет көрсету әуе кемесі Физика Шетел тілі Физика Шетел тілі

07161000,

07160600

Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу Физика Шетел тілі Физика Шетел тілі

07161100,

07160700

Қашықтықтан басқарылатын авиациялық жүйе Алгебра Шетел тілі Алгебра және анализ бастамалары Шетел тілі

07161200,

07160800

Әуе кемелерін пайдалану және ұшу-ақпараттық қамтамасыз ету Алгебра Шетел тілі Алгебра және анализ бастамалары Шетел тілі

07161300,

07160300

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07161400 Автомобиль құрастыру Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07161500 Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика

07161600,

07160900

Ауыл шаруашылығын механикаландыру Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07161700, 07161000 Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
072 Өндірістік және өңдеу салалары
07210100 Ет және ет өнімдерін өндіру Химия Биология Химия Биология
07210200 Сүт және сүт өнімдерін өндіру Химия Биология Химия Биология
07210300 Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі Химия Биология Химия Биология
07210400 Қант өндірісі Химия Биология Химия Биология
07210500 Тұрмыстық (асханалық) тұзды өндіру және өңдеу Химия Биология Химия Биология
07210600 Сыра, алкогольсіз сусындар және спиртті ішімдіктер өндірісі Химия Биология Химия Биология
07210700 Майлар және май алмастырғыштар өндірісі Химия Биология Химия Биология
07210800 Темекі өнімдерінің өндірісі Биология Физика Химия Физика
07210900 Балық өндірісі Биология Химия Химия Биология
07211000 Жемістер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу Химия Биология Химия Биология
07211100 Консервілер және тағам концентраттарын өндіру Химия Биология Химия Биология
07211200, 07210200 Элеватор, ұн тарту, жарма және құрама жем өндірісі Биология Химия Химия Биология
07211300, 07210100 Тағам өндірісінің технологиясы Химия Биология Химия Биология
07211400, 07210300 Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу технологиясы Биология Химия Биология Химия
07220100 Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07220200, 07220100 Темір-бетон және металл бұйымдарын өндіру (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07220300 Химиялық талшықтар өндірісі Химия Физика Химия Физика
07220400 Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі Химия Физика Химия Физика
07220500 Шина өндірісі Химия Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары
07220600 Резеңке-техникалық өндірісі Химия Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары
07220700, 07220200 Полимерлік өндіріс технологиясы Химия Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары
07220800 Кабель өндірісі Алгебра Химия Физика Алгебра және анализ бастамалары
07220900 Керамикалық өндіріс Химия Физика Химия Физика
07221000 Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау Химия Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары
07221100 Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы Химия Физика Химия Физика
  07221200, 07150400 Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы Химия Физика Химия Физика
07221300 Тас өңдеу өндірісі Химия Физика Химия Физика
07221400 Жиһаз өндірісі Алгебра Информатика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
07221500 Наноматериалдар негізіндегі бұйымдар технологиясы Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
07230200 Тері және тон бұйымдарын өндіру технологиясы Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
07230300 Тері мен былғарыны химиялық өңдеу Химия Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары
07230400 Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07230500 Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07230600 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы Химия Физика Химия Физика
07230700 Мата емес тоқыма материалдар технологиясы Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07230800 Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07230900 Әрлеу өндірісі (бейін бойынша) Химия Физика Химия Физика
07231000 Аяқ-киім ісі Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
07231100 Аяқ-киім өндірісі (түрлері бойынша) Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
07240100 Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07240200 Маркшейдерлік ісі Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07240300 Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07240400 Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07240500 Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту) Алгебра Химия Химия Алгебра и начала анализа
07240600 Жер асты құрылымдарының құрылысы Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07240700, 07240200 Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
07240800 Мұнай және газ өндіру технологиясы Алгебра Химия Алгебра және анализ бастамалары Химия
07240900, 07240300 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
073 Сәулет және құрылыс
07310100 Архитектура 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
07310200 Геодезия және картография Алгебра География Алгебра және анализ бастамалары География
07310300 Жерге орналастыру Алгебра География Алгебра және анализ бастамалары География
07310400 Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
07310500 Ландшафтық дизайн 2 шығармашылық емтихан 2 шығармашылық емтихан
07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320200 Құрылыстағы сметалық жұмыс Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320300 Ғимараттарды жобалау мен пайдаланудың автоматтандырылған жүйелері Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320400 Жылжымайтын мүлікті басқару Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320500 Гидротехникалық құрылыс Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320600 Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320700 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320800 Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07320900 Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
 07321000, 07320800 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07321100, 07320900 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07321200 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07321300 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарын пайдалану Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07321400 Гидротехникалық мелиорация Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
07321500, 07321000 Көпірлер мен көлік тоннельдері Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
078 Жобалаумен, өндірумен және құрылыспен байланысты пәнаралық бағдарламалар мен біліктіліктер
07880100 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
081 Ауыл шаруашылығы
08110100 Агрономия Биология Химия Биология Химия
08110200 Агрохимия Биология Химия Биология Химия
08110300 Жеміс-көкөніс шаруашылығы Химия Биология Химия Биология
08110400 Өсімдікті қорғау және карантин Биология Химия Биология Химия
08110500 Зоотехния Биология Химия Биология Химия
08110600 Ара өсіру және жібек шаруашылығы Биология Химия Биология Химия
08110700 Балық шаруашылығы (түрлері бойынша) Биология Алгебра Биология Алгебра және анализ бастамалары
08120100 Бақ-саябақ шаруашылығы Алгебра Биология Химия Биология
08120200 Жылы жай шаруашылығын ұйымдастыру Биология Химия Биология Химия
082 Орман шаруашылығы
08210100 Орман шаруашылығы (түрлері бойынша) Алгебра Биология Химия Биология
08210200 Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы Биология Химия Биология Химия
084 Ветеринария
08410100 Ветеринария Биология Химия Биология Химия
09 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
091 Денсаулық сақтау
09110100 Стоматология Биология Химия Биология Химия
09110200 Ортопедиялық стоматология Биология Химия Биология Химия
09120100 Емдеу ісі Биология Химия Биология Химия
09130100 Мейіргер ісі Биология Химия Биология Химия
09130200 Акушерлік іс Биология Химия
09140100 Лабораториялық диагностика Биология Химия Биология Химия
09140100 Медициналық оптика Биология Химия Биология Химия
09160100 Фармация Химия Биология
092 Әлеуметтік қамсыздандыру
09230100 Әлеуметтік жұмыс Қазақстан тарихы Биология Дүниежүзі тарихы Биология
098 Междисциплинарные программы и квалификации, связанные со здравоохранением и социальным обеспечением
09880100 Гигиена және эпидемиология Биология Химия
101 Қызмет көрсету саласы
10110100 Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу Химия Физика Химия Физика
10120100 Шаштараз өнері Химия Информатика Химия Информатика
10120200 Эстетикалық косметология Химия Биология Химия Биология
10130100 Қонақ үй бизнесі География Шетел тілі География Шетел тілі
10130200 Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру Алгебра Шетел тілі Алгебра және анализ бастамалары Шетел тілі
10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру Алгебра Биология Алгебра және анализ бастамалары Биология
10150100 Туризм География Шетел тілі География Шетел тілі
10150200 Дестинацияны басқару География Шетел тілі География Шетел тілі
102 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау
10220100 Еңбекті қорғау және технологиялық процестердің қауіпсіздігі Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
103 Қауіпсіздік қызметі
10320100 Өрт қауіпсіздігі Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
10320200 Төтенше жағдайда қорғау (салалар бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Информатика
104 Көлік қызметі
10410100 Әуе тасымалдауларын ұйымдастыру Алгебра Шетел тілі Алгебра және анализ бастамалары Шетел тілі
10410200, 10410300 Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
10410300, 10410400 Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
10410400, 10410500 Жолқозғалысын ұйымдастыру Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика
10410500, 10410600 Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша) Алгебра Физика Алгебра және анализ бастамалары Физика

Ескертпе: білім туралы құжатта бейіндік пән (- дер) болмаған жағдайда бейіндік пәннің (-дердің) атауын білім беру ұйымының қабылдау комиссиясы анықтайды.

  Техникалық және кәсіптік
білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгілік
қағидаларына
6-қосымша

 Өтініш нысаны

Түсушінің аты-жөні ____________

ЖСН _____________________

Бірінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

__________________________________

Екінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Үшінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Төртінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Базалық білім ________________

Оқу тілі _____________________

Қабылдау квотасы қарастырылған _____________________________

(қажетті санатты белгілеу қажет)

Конкурс өткізу бойынша Бірыңғай нұсқаулықпен таныстым

Дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге келісім беремін: ия (жоқ)