Ішкі тәртіп ережелері

Жалпы ережелер

Перейти

Оқу кестесі

Перейти

Студенттердің құқықтары мен міндеттері

Перейти

Оқушыларға қойылатын біріңғай талаптар

Перейти

Жалпы ережелер:

1. Колледж студенттеріне арналған ішкі тәртіп ережелері, тәртіпті одан әрі нығайтуға және білім сапасын арттыруға бағытталған.

2. Ішкі ережелер барлық колледж студенттеріне арналған.

Оқу кестесі:

1. Колледждегі сабақтар семестрге жасалған оқу жоспарына сәйкес кесте бойынша өткізіледі.

2. Оқу кестесін директор бекітеді және сабақ басталардан бір аптадан кешіктірмей колледж ғимаратында көрнект жерде ілінеді.

3. Факультативтік жұмыстарға жеке кесте жасалады.

4. Студенттердің міндетті оқу сабақтары боцвнша жүктемесі аптасына 36 сағаттан аспауы керек.

5. Оқу жоспарында белгіленген демалыстардың ұзақтығын қысқартуға жол берілмейді.

6. Студенттерге сабақтың басталуы мен аяқталуы туралы қоңырау арқылы хабарланады. Сабақтың ұзақтығы 80 минут.

7. Барлық оқы және оқу – өндірістік үй-жайларда тиісті тазалық пен тәртіпті техникалық қызметкерлер қамтамасыз етеді.

8. Сабақ басталғаннан кейін барлық аудиториялар мен іргелес бөлмелерде сабақтардың қалыпты өтуіне, қажетті тыныштық пен тәртіп қамтамасыз етілуге тиіс.

9. Жаттығу сабақтарын үзуге жол берілмейді. Қоңыраудан кейін сабаққа тек колледж директоры немесе оның орынбасарлары, сондай-ақ бөлім меңгерушілері ғана кіре алады.

10. Студенттер тобының құрамы кафедра меңгерішілерінің ұсынысы бойынша директордың бұйрығымен белгіленген.

11. Әрбір оқу тобында студенттердің пікірін ескере отырып, ең тәртіпті студенттер арасынан босышы бекітіледі.

12. Колледжде оқу кестесін бақылау үшін әкімшілк пен оқытушылардың кезекшілігі бекітілген.

Студенттердің құқықтары мен міндеттері:

Колледж стауденттері құқылы:

1. Колледждің оқу кабинеттерін, оқу залын, кітапхананы , спорт залын және басқа да оқу тәрбие беру мекемелерін, инвентарларын және жабдықтарын падалануға;

2. Колледждің өзін-өзі басқару органдарына сайлану, және сайлауға;

3. Колледждің маңызды мәселелерін шешуге қатысуға;

4. Колледждің қоғамдық өміріне қатысуға: спорт секцияларының, көркемпаздар үйірмелерінің жұмысына, байқауларға, конференцияларға және т.б.

5. Заңнамада белгіленген тәртіппен колледж әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне шағымдануға;

6. Студенттер мен оқытушылар арасындағы келіспеушіліктерді шешуде қиындықтар туындаған жағдайда колледж әкімшілігіне хабарласуға;

Колледж студенттері міндетті:

1. Таңдаған мамандығы бойынша теориялық білімді, практикалық іскерлік пен дағдыны дүйелі әрі терең меңгеру;

2. Міндетті түрде о0у саба0тарына қатысу.

3. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларында көзделген тапсырмалардың барлық түрлерін уақытылы орындау.

4. Колледж мүлкіне мұқият болу

5. Белсенді өмірлік ұстанымды ұстану, колледждің қоғамдық өміріне қатысу.

6. Ұқыпты болу. Дене шынықтыру және спорт сабақтарынан басқа сабақтарға спорттық киіммен қатысуға тиым салынады.

7. Колледж ғимаратында, көшеде, қоғамдық орындарда қоғамдық тәртіпті бұзбау.

8. Колледждің ішкі тәртіп ережелерін және колледж Жарғысында көзделген талаптарды сақтау.

9. Тәртіп пен ішкі тәртіп ережелерін баұзғаны үшін студентке келесі тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін:
– Пікір
– Сөгіс
– Оқу орнынан шығару

10. Студенттің академиялық демалыстан шығуы, студенттерді қалпына келтіру және академиялық қарызды қайтару арқылы негізде жүзеге асырылады.

Оқушыларға қойылатын біріңғай талаптар:

1. Колледж сабақтары бірінші ауысым үшін сағат 09:00-де ( Қобыланбы батыр 31), сағат 08:00-де( Тәуелсіздік 118Б), екінші ауысым үшін сағат 13:00-де ( Тәуелсіздік 118 Б) басталады. Студеттер сабақ басталардан 10 минут бұрын оқу орнында болуы керек.

2. Сабақтар басталмас юұрын сырт киімдерді гардеробқа тапсырып, сыныптардағы орындарға жайғасып, алдағы сабаққа қажеттінің бәрін дайындау керек.

3. Студенттерге сабаққа кешігіп келуге рұқсат етілмейді. Қоңыраудан кейін аудиториядан дәлелді себепсіз шығу-оқу тәртібін бұзу болып саналады.

4. Оқытушылар мен колледж басшылары аудиторияға кіре берісте, студенттер орындарынан тұрып қарсы алады.

5. Студенттер сабаққа қажетті оқу құралдарымен және кеңсе тауарларымен келуге міндетті. Оқушының жұмыс үстелінде бөгде заттар болмауы керек. Қажетті оқу құралдарының жүйелі түрде болмауы – оқу тәртібін бұзу болып саналады.

6. Оқу сабақтарында студенттер мұғалімдердің түсініктемелері мен жолдастарының жауаптарын мұқият тыңдауға, сөйлеспеуге, бөгдн әрекеттерге бармауға, мұғалімдердің барлық нұсқауларын орындауға міндетті.

7. Мұғалімнің рұқсатынсыз оқушылардың жауаптарын түзету мүмкін емес.

8. Студент мұғалімнің рұқсатымен ғага сұрақ –жауап үшін тұрып, отыруы керек.

9. Мұғалімнен бірдеңе сұрағысы келген студенттер қолдарын көтеріп, сұғалімнің рұқсатынан кейін тұрып, сұрақ қояды.

10. Сабақ кезінде студенттер зертханаларда, аудиторияларда, өндірістік практика кезінде тек сынып жетекшісі көрсеткен құралдарды, құрылғыларды, жабдықтарды және басқа да көмекші құралдарды пайдалану керек. Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, оларды мұқият өңдеу керек. Студенттерге колледж қызметкерлерінің рұқсатынсыз зертханалардан, оқу және басқа үй-жайлардан заттар мен жабдықтарды шығаруға тыйым салынады.

11. Студенттер сабақ кезінде сыныпқа тек мұғалімдердің рұқсатымен кіріп-шыға алады.

12. Егер мұғалім ескерту жасаған болса, онда студент онымен дауласпауы керек.

13. Егер студент дәлелді себептермен сабаққа дайын болмаса, ол сабақ басталар алдында мұғалімге хабарлауы керек.

14. Студент сырқатына байланысты немесе дәлелсіз себептермен келмеген жағдайда бұл туралы бөлем меңгерушісі мен сынып жетекшісіне хабарлауға міндетті. Студент ауырған жағдайда медициналық мекемеден анықтама тапсыру керек. Сабаққа келмеу себептерін растайтын құжаттамалық дәлелдемелері жоқ білім алушылар оқу тәртібін бұзушылар болып танылады және оларға колледждің ішкі тәртібімен оқу шартында көзделген шаралар қолданылады.

15. Сабақтан қалған студенттер біліміндегі барлық олқылықтарды уақытылы толтыруы керек.

16. Сынып жетекшісі мен тәрбие жұмысының жоспарларында қарастырылған сынып сағаттарына оқушылар мміндетті түрде қатысуға міндетті.

17. Колледжде өзіне-өзі қызмет көрсетудің келесі түрлерін ұсынады

-Аумақты тазалау бойынша сенбіліктер.

18. Студенттер оқу-жабдықтарын, еолледждің барлық мүлкін қадағалап отыруы керек. Колледж мүлкі бүлінген жағдайда оны қалпына келтіру студенттің ата-анасы немесе студенттің өзі есебінен жүзеге асырылады .

19. Студенттер сабақ уақытында да, сабақтан тыс уақытта да ұстаздармен қарым-қатынаста мінез-құлық мәдениетінің нормаларын бұзбауы және мұғалімнің жеке басына теріс көзқарас танытпауы керек.

20. Үзіліс кезінде студенттерге жүгіруге, шу шығаруға болмайды. Колледж қызметкерлерімен кездескен кезде студент жол беріп, амандасуы керек.

21. Студенттерлің шаш үлгілері мен киімдері кеңсе стилінде ұқыпты және қарапайым болуы керек. Ашық үсті, футболка, спорттық шорт киюге тыйым салынады.

22. Студенттерге колледжде пальто мен қалпақ киіп жүруге болмайды.

23. Студенттерге колледж ішінде және аумағында темекі тартуға тыйым салынады.

24. Студенттерге сабақ кезінде ұялы телефонды пайдалануға тыйым салынады.

25. Студенттер колледжде де, сабақтан тыс уақытта да басқа студенттерге қатысты мінез-құлық және қарым-қатынас мәдениетінің нормаларын сақтау керек.